NAR 50: Vuursteen verzameld

Deze Nederlandse Archeologische Rapportage (NAR) bundelt 90 artikelen over vuurstenen en stenen vondsten uit de Nederlandse prehistorie.

Het boek is te bestellen via de site van het Rijksmuseum voor Oudheden.

Steentijd

In deze publicatie komen vuurstenen en stenen artefacten in de volle breedte aan bod. Het boek laat een stand van zaken zien op het gebied van onderzoek naar de steentijd in Nederland en geeft een overzicht van artefacten per periode of cultuur, rijk geïllustreerd met afbeeldingen. Niet alleen is er aandacht voor de vondsten zelf, maar ook voor het verzamelen, analyseren en documenteren ervan. Ten slotte wordt een selectie gepresenteerd van onderzoeksresultaten van de afgelopen tien jaar.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 50
Redactie: Luc Amkreutz, Fred Brounen, Jos Deeben, Roy Machiels, Marie-France Van Oorsouw, Bjørn Smit
ISBN/EAN: 9789057992506
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2016