Kansen voor systeembouw - rapport Muwi

In 2012 heeft BouwhulpGroep in opdracht van Platform31 een inventarisatie gedaan naar systeembouw in Nederland (’Documentatie systeemwoningen ’50-’75’). Binnen dit onderzoek wordt voortborduurd op deze inventarisatie. Systeembouw is niet plaatsgebonden, daardoor komen systemen op meerdere plekken in Nederland terug. Dat betekent dat op basis van het systeem informatie aangeboden kan worden over de huidige en potentiele kwaliteit. Met die informatie kunnen de eigenaren van deze woningen een beeld vormen over de toekomst mogelijkheden van hun bezit. In deze rapportage staat het Muwi systeem centraal.