Instandhoudingsplicht rijksmonumenten. Een handreiking voor gemeenten

De Erfgoedwet introduceert een instandhoudingsplicht voor monumenten. Deze brochure laat zien wat dat voor gemeenten betekent. 

De meeste monumenteigenaren steken veel liefde en toewijding in het onderhoud van hun monumentale pand. Er zijn echter ook misstanden. De instandhoudingsplicht verplicht de monumenteigenaar om zijn of haar rijksmonument zodanig te onderhouden dat instandhouding en de monumentale waarde zijn gewaarborgd. Gemeenten kunnen naar aanleiding van deze plicht het gesprek met eigenaren aangaan, wanneer een monumentaal pand wordt verwaarloosd. Deze brochure belicht de bestuursrechtelijke handhaving. Het bevat een stappenplan voor gemeenten en geeft tips aan eigenaren over hoe ze aan de instandhoudingsplicht kunnen voldoen. 

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Aanvullende handreiking bij strafrechtelijke handhaving

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft in 2022 een aanvulling op de handreiking Instandhoudingsplicht rijksmonumenten opgesteld: 'Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving'. Deze is bedoeld om gemeenten op weg te helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten.