Het maakbare land. Ruilverkaveling, nieuw land en landontginning in de wederopbouwperiode (1940-1965)

Na de Tweede Wereldoorlog werd het landelijke gebied op grote schaal heringericht. Deze publicatie geeft een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen in de jaren 1940 – 1965.

Deze digitale publicatie is op te vragen via de Infodesk.

Ruimtelijke ontwikkelingen in veertien landelijke gebieden

Op het platteland leidden ruilverkavelingen tot de herinrichting van honderdduizenden hectares cultuurgrond. Aanleiding voor deze grootschalige ingrepen waren oorlogsschade en de gevolgen van de watersnoodramp van 1953. Maar de veranderingen kwamen ook voort uit de behoefte om het platteland efficiënter in te richten en te moderniseren. Ook ging Nederland door met de aanleg van nieuw land en de ontginning van ‘woeste gronden’. Een bijzondere gebeurtenis met veel impact op het landschap, was de uitvoering van de Deltawerken. In dit rapport worden de ruimtelijke ontwikkelingen in veertien landelijke gebieden belicht, waarvan er acht zijn aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang. De ruilverkavelingen, ontginningen en droogmakerijen uit de wederopbouw worden onder de loep genomen om na te gaan welk belang ze hebben voor de ruimtelijke inrichting van ons land.

Colofon

Auteur: A.F.J. Niemeijer
Redactie: A.M. Blom en F.P. Buchner (programmaleider Wederopbouw)
Technische redactie: E. Beukers
ISBN/EAN: 9789057992667
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016