Apeldoorn Kerschoten: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom de wijk Kerschoten in Apeldoorn een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Uitbreidingswijk Kerschoten

De uitbreidingswijk Kerschoten verrees vanaf 1958 aan de noordkant van de stad, aansluitend op de villawijk De Parken. Als laatste onderdeel van het oorspronkelijke plan kwamen daar in 1972 de vier woontorens in het centrale park bij. Het ontwerp van de wijk is van David Zuiderhoek. Hij liet zich inspireren door naoorlogse stadsuitbreidingen in Zweden en Denemarken. De wijk is van groot belang omdat het binnen het werk van Zuiderhoek de enige totale wijk naar Scandinavisch voorbeeld is.

Colofon

Reeks: Gebiedsdocumenten wederopbouw
Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeve
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016