Waterschadewiel

De tekst van het waterschadewiel is in 2015 geactualiseerd en als pdf-versie te downloaden.

Bij overstroming, lekkage, brand, storm of door gesprongen leidingen treedt waterschade op. Water beschadigt objecten en archieven, vernietigt ze soms zelfs. Het waterschadewiel bevat acties en informatie over eerste hulp en tips voor specifieke collecties. 

Disclaimer

Het brandschadewiel is een samenwerking van het Landelijk Contact van Museumconsulenten  (LCM) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers uit het veld. Het biedt algemene richtlijnen. Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor een adequaat integraal veiligheidsplan dat toegespitst is op de eigen situatie. Het LCM en de RCE aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de wijze van toepassing van het brandschadewiel.

© Landelijk Contact Museumconsulenten en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011.