Richtlijnen die u helpen bij het onderhoud van uw monument

Om u en het uitvoerend bedrijf te helpen uw monument zo goed mogelijk te onderhouden zijn uitvoeringsrichtlijnen geformuleerd.

Uitvoeringsrichtlijnen kwaliteitseisen

De richtlijnen zijn opgesteld in samenwerking met eigenaren, bedrijven en de overheid. De uitvoeringsrichtlijnen helpen u om in het offertetraject en de daarop volgende opdrachtverstrekking de juiste kwaliteitseisen te stellen.

Colofon

Auteurs: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015