Maritiem erfgoed behouden voor de toekomst

Deze brochure geeft informatie voor amateurarcheologen, sportduikers of vissers die in aanraking komen met erfgoed onder water.

Vindplaatsen

Vindplaatsen onder water zijn kwetsbaar en kleine veranderingen kunnen tot grote verstoringen leiden. Door een waarneming te melden, kunnen archeologen de vindplaats onderzoeken. Dit draagt bij aan eventueel verder onderzoek, maar helpt ook om het verhaal van een plek in samenhang met zijn omgeving te kunnen vertellen. Alle meldingen worden samengebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Het toevoegen van nieuwe vondstmeldingen zorgt ervoor dat we steeds meer te weten komen en daardoor keuzes kunnen maken over het behoud van een vindplaats.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014