De typologie van de vroeg-naoorlogse woonwijken

De Nederlandse stedenbouw nam na de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht. Deze rapportage legt uit welke gevolgen dit had voor de vormgeving van de vroeg-naoorlogse woonwijken.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting na Tweede Wereldoorlog

Deze publicatie laat zien hoe de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld. Hierbij komen ook typische naoorlogse fenomenen aan bod zoals de wijkgedachte als ordenend principe, de rationalisatie in de woningbouw en hoogbouw versus laagbouw. In het tweede deel worden praktijkvoorbeelden getoond van verkavelingen, ontsluitingen en stedenbouwkundige modellen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties met categoriaal onderzoek naar wederopbouwarchitectuur.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Anita Blom, Bregit Jansen, Marieke van der Heiden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004