RAM 220: Wallen en grachten aan de Wasbeeklaan; archeologische waarnemingen Warmond-Wasbeeklaan 31, najaar 2012

Archeologisch onderzoek op dit perceel in Warmond heeft aangetoond dat hier in de late middeleeuwen een ronde versterking heeft gelegen.

Oud Alkemade

Deze rapportage beschrijft het archeologische onderzoek die in het najaar van 2012 aan de Wasbeeklaan 31 te Warmond is uitgevoerd. Het onderzoek had een beperkt karakter, omdat het terrein na vooronderzoek was vrijgegeven voor de realisatie van een jachthaven. Uit de verzamelde gegevens kan worden opgemaakt dat zich op het terrein een middeleeuwse versterking bevond. Deze versterking moet de voorganger zijn van het nabijgelegen, eveneens verdwenen huis Oud Alkemade.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 220
Auteurs: J. van Doesburg en M. van der Heiden
ISBN: 9789057992209
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013