Herkennen van archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te gaan

Dit boekje informeert over het herkennen van en de omgang met archeologische vondsten uit waterbodems, wanneer deze onverwachts worden aangetroffen.

Objecten aantreffen

In deze brochure wordt de eerste omgang met een (mogelijk) archeologisch object en de hiervoor geldende wettelijke meldingsplicht uitgelegd. Het boekje geeft voorbeelden van archeologische objecten, die op basis van materiaalsoort zijn ingedeeld. De materialen die aan bod komen, zijn hout, natuursteen, vuursteen, aardewerk, glas, bot, leer, textiel en metaal. Om een beeld te geven van wat een toevallig aangetroffen object aan informatie kan opleveren, wordt afgesloten met een voorbeeld. Hier is te lezen hoe archeologen een stuk geschiedenis hebben gereconstrueerd op basis van maritiem archeologische vondsten.

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Engels.

Colofon

Auteurs: S. Caspers, Caspers Communicatie en M.C. Houkes, RCE Maritiem Programma
ISBN: 9789057992100
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013