NAR 41: Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel

Op de Rede van Texel zijn twaalf historische scheepwrakken onderzocht. Er is veel ontdekt over het leven aan boord, maar ook over de bedreigingen van deze vindplaatsen.

Burgzandproject

In dit rapport zijn de resultaten van jarenlang onderwaterarcheologisch onderzoek gebundeld. Arent Vos onderzocht met de medewerkers van zijn Professioneel Archeologisch Duikteam een deel van de zeebodem van de historische Rede van Texel. Zij brachten de aanwezigheid van oude scheepswrakken in kaart en waardeerden de onderzoekswaarde en het bewaarpotentieel. Voor dit onderzoek is het gebied ‘Burgzand’ gekozen. Een deelgebied van de Rede van Texel dat al op zeventiende-eeuwse zeekaarten is terug te vinden. In het eerste deel van het rapport schetst de auteur enkele achtergronden van het Burgzandproject, waaronder de ontstaansgeschiedenis van de Rede van Texel. In een tweede deel komen de twaalf onderzochte scheepswrakken aan de orde.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 41
Auteur: Arent D. Vos
ISBN/EAN: 9789057991943
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012