RAM 212: Hooggespannen verwachtingen; een verkenning van de kwaliteit van de gespecificeerde archeologische verwachting in standaardrapporten van bureauonderzoek

Na een inventarisatie van 58 bureauonderzoeken blijkt dat in het merendeel een apart hoofdstuk over de gespecificeerde verwachting is opgenomen. Vaak zijn deze verwachtingen echter onvolledig.

Gespecificeerde verwachting

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) laat de resultaten zien van een steekproef uit 2012 van archeologische bureauonderzoeken. Een belangrijke uitkomst is dat in 56 van de 58 rapporten een apart hoofdstuk over de gespecificeerde verwachting is opgenomen, conform de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Daar staat tegenover dat de gespecificeerde verwachting vaak onvolledig wordt gepresenteerd. Niet alle eigenschappen die in de KNA zijn vermeld, worden daadwerkelijk onderzocht.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 212
Auteur/projectleider: E. Rensink
ISBN/EAN: 9789057992049
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012