RAM 201: Een Zweeds oorlogsschip in Nederlandse wateren; een waardestellend onderzoek op scheepswrak Sophia Albertina

Aan de hand van dit onderzoek kon de identiteit van een Zweeds oorlogsschip worden vastgesteld. Een dergelijke identificatie is vooralsnog een zeldzaamheid in de Nederlandse onderwaterarcheologie.

Scheepsbel Prinsessan Sophia Albertina

In 2002 vonden sportduikers een scheepsbel in een scheepswrak in de buurt van Noorderhaaks, een zandbank ten zuidwesten van Texel. Het bleek om een bel van Zweedse makelij te gaan. Na correspondentie met het Zweedse Marinemuseum bleek dat het hier wel eens om het in 1781 vergane Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina kon gaan. Deze aanname is bevestigd door het waardestellend onderzoek dat in de zomer van 2004 werd uitgevoerd. De identificatie geeft het matig tot slecht geconserveerde scheepswrak extra waarde. Om deze reden is het is als behoudenswaardig geclassificeerd.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 201
Auteur: A.B.M. Overmeer
ISBN/EAN: 9789057991905
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012