Een toekomst voor kasteelruïnes

Deze gids geeft aanbevelingen over het beheer en behoud van ruïnes en laat de fragiele balans zien tussen in stand houden en niets doen.

Beleefbaar

Ruïnes bestaan bij de gratie van verval. Bouwen we ze op, dan is het geen ruïne meer, laten wij de natuur, klauteraars of mountainbikers hun gang gaan, dan blijft er uiteindelijk niets over. Bij kasteelruïnes en terreinen is het dus zoeken naar een balans tussen monument, gebruiker en natuur. Deze brochure over kasteelruïnes en archeologische kasteelterreinen helpt bij het zoeken naar die balans. De gids geeft antwoord op veelgestelde vragen. Wat maakt een vervallen kasteel of archeologisch kasteelterrein zo bijzonder? Wat kunnen gemeenten doen om duurzaam behoud, gebruik en exploitatie te ondersteunen? Welke stappen voeren naar een passend plan van aanpak?

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012