NAR 43: A Kaleidoscope of Gathering at Keinsmerbrug (the Netherlands): Late Neolithic Behavioural Variability in a Dynamic Landscape

Door vondsten uit een eerdere opgraving te analyseren is er veel duidelijk geworden over de nederzetting Keinsmerbrug, die in het late neolithicum incidenteel werd gebruikt.

By analyzing findings from an earlier excavation, much has become clear about the Keinsmerbrug settlement, which was occasionally used in the late Neolithic.

Deze digitale publicatie is als hoge resolutie versie op te vragen via de Infodesk.

Analyse opgraving Keinsmerbrug

Met de start van het Odyssee project 'Het openen van de laatneolithische schatkist van Noord-Holland' is begonnen met de uitwerking van de site Keinsmerbrug die was opgegraven in 1986. Het gebied fungeerde tussen 2580-2450 v.Chr. als een niet-permanente nederzetting waar mensen van verschillende herkomst tijdelijk bijeenkwamen. Tijdens hun verblijf was het gebied ingedeeld met tijdelijk gebouwen, (water-)kuilen en zones waar specifieke activiteiten werden uitgevoerd. De archeozoölogie laat zien dat men leefde van veehouderij en de jacht op vis en gevogelte. Ook zijn er resten van gerst en emmertarwe gevonden. Het aantal gevonden aardewerkscherven is laag, maar de variatie in dikte, de gebruikte magering en versiering is hoog, waarschijnlijk vanwege de diverse herkomst van de potten.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels en bevat een Nederlandstalige samenvatting.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 43
Redacteuren: B.I. Smit, O. Brinkkemper, J.P. Kleijne, R.C.G.M. Lauwerier, E.M. Theunissen
Auteurs: S.M. Beckerman, D.C. Brinkhuizen, V. Garcia Diaz, L. Kubiak-Martens, G.R. Nobles, T. F.M. Oudemans, J.H.M. Peeters, H. Van Haaster J.T. Zeiler, D.C.M. Raemaekers en A.L. Van Gijn
ISBN/EAN: 9789057992032
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012