RAM 199: Waardestelling Vleuten 2

In Leidsche Rijn is een 10e-eeuws platbodemscheepje in uitzonderlijk goede staat aangetroffen. Het wrak vertelt veel over scheepsbouw in de middeleeuwen en is daarom van grote waarde.

10e-eeuws scheepsbouw in Nederland

In 2010 zijn twee vroegmiddeleeuwse scheepswrakken gevonden in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het ene wrak dateert uit de 8e eeuw, het andere uit de 10e eeuw. Beide zijn aangetroffen bij graafwerkzaamheden in de nieuwbouwwijk. Van het onderzoek naar de twee scheepjes zijn twee Rapportages Archeologische Monumentenzorg verschenen. Deze rapportage gaat over de boomstamboot uit de 10e eeuw.
Over het wrak uit de 8e eeuw verscheen de rapportage Waardestelling Vleuten 1.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 199
Auteurs: Martijn Manders
ISBN: 9789057991875
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011