MACHU Reports 2007, 2008 en 2009

Deze Engelstalige rapportages bundelen de resultaten van het MACHU-programma in 2007, 2008 en 2009: een Europees samenwerkingsverband dat in het teken stond van de bescherming van maritieme archeologie.

This report bundles the 2007, 2008 and 2009 results of the MACHU program: a European joint venture dedicated to the protection of maritime archeology.

Managing Cultural Heritage Underwater

In het internationale driejarige project Managing Cultural Heritage Underwater (MACHU) werkten diverse Europese landen samen om tot een beter inzicht te komen in de rijkdom van archeologisch erfgoed onderwater. Deze kennis is nodig om dit kwetsbare erfgoed beter te beschermen, maar ook om draagvlak te kweken voor een belangrijk deel van onze geschiedenis dat volledig aan het zicht is onttrokken. De vergaarde kennis werd verspreid onder wetenschappers, beleidsmakers en het algemeen publiek. Het MACHU-project had een looptijd van drie jaar, van 2007 tot en met 2009. Elk jaar werd een jaarverslag gepubliceerd, waarvan dit de laatste is.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Redactie: Rob Oosting, Martijn Manders
ISBN: 978-94-90562-01-4