RAM 174: Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde; resultaten van het waardestellend onderzoek

In de Westerschelde zijn een fragment van een scheepswrak en enkele kanonnen gevonden. Het wrak is geïdentificeerd als een vroeg 16e-eeuws oorlogsschip of bewapend handelsschip.

Grote bult stenen

Aanleiding voor het onderzoek waren vondsten van lokale sportduikers. Zij hadden een grote bult stenen aangetroffen, waarin ze de resten van een scheepsconstructie hadden gezien. Ze waarschuwden dat deze positie op de rand lag van een zeer diepe stroomgeul en dat een deel van het wrak al in de geul was gestort. Tijdens het waardestellend onderzoek trof men in de bult stenen een fragment (18 x 9 meter) van het middendeel van een groot zeegaand schip aan.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 174
Auteur: Arent Vos
ISBN: 978 90 5799 152 3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009