RAM 172: Verkennend booronderzoek naar een omgracht complex uit de Middeleeuwen te Ramele, gemeente Raalte (prov. Overijssel)

Uit verkennend booronderzoek blijkt dat zich op deze locatie een opgehoogd terrein bevindt, omgeven door drie diepe, vrijwel vondstloze grachten.

Complex 'de Spiekerbelt'

Het onderzoek vond plaats aan de Haansweg te Ramele waar volgens historisch kaartmateriaal een door drie concentrische grachten omgeven terrein moet hebben gelegen dat in de volksmond bekend staat als ‘de Spiekerbelt’. Eerder, in de periode tussen 1993 en 2002 uitgevoerd geo-magnetisch onderzoek had slechts in beperkte mate inzicht in de archeologische resten opgeleverd.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 172
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort, Th. Spek & B. Terlouw, met een bijdrage van W.J. Kuijper
ISBN: 978-90-5799-143-1
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009