Calamiteitenwijzer

De Calamiteitenwijzer geeft instructies voor de eerste respons bij een incident of calamiteit en is bestemd voor alle medewerkers van een collectiebeherende instelling.

Uitgebreide instructies moeten staan in het calamiteitenplan, Bedrijfshulpverleningsplan (BHV), Collectiehulpverleningsplan (CHV) en Informatiehulpverleningsplan (IHV).

Er is ook een papieren versie van de Calamiteitenwijzer beschikbaar. Deze is te bestellen bij de Infodesk via de button onderaan deze pagina.

Colofon

RIjksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maart 2021