RAM 161: Twee kokerbijlen van de ‘Hunze-Eems’-industrie uitgelicht

In Werkhoven (gemeente Bunnik) zijn twee kokerbijlen van hetzelfde type gevonden. Ze stammen uit de late bronstijd, op deze plek een zeldzame ontdekking.

Perfecte staat

In 2006 verrichtte de Rijksdienst een waarderend onderzoek op een perceel aan de Hollendewagenweg in Werkhoven (gemeente Bunnik). Het was gericht op het achterhalen van de landschappelijke en archeologische context van de twee kokerbijlen die op min of meer op dezelfde locatie waren gevonden. Het gaat om bijzondere bijlen; ze zijn van een noordelijk type, ze hebben een identiek patina en verkeren in perfecte staat. De optelsom van deze kenmerken leidde tot de hypothese dat het hier om een depot uit de late bronstijd zou kunnen gaan.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 161
Auteurs: E.M. Theunissen, A. Müller en G. van Bergeijk
ISBN: 978-90-5799-123-3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008