Het pannendak

Deze Gids Techniek geeft aanbevelingen voor het behoud en restauratie van historische pannendaken. Behoud gaat daarbij voor vernieuwing.

Craquelé pannendak

Een pannendak kan eeuwen trotseren. Toch worden historische dakpannen vaak te snel vervangen door moderne exemplaren. Dit doet afbreuk aan de waarde van het historische dak. De waarde van historische pannendaken ligt in de grote variatie in vorm- en kleurnuances. Omdat de regenopname per pan kan verschillen, kan ook de kleur na een regenbui variëren. De wisselende weersinvloeden zijn dus van het dak afleesbaar. Oude dakpannen tonen vaak craquelé waardoor de rode ondergrond gedeeltelijk doorschemert. Hiermee wordt de ouderdom en het doorleefde karakter van een historisch gebouw versterkt. Door het dak jaarlijks te (laten) inspecteren, kan veel ellende worden voorkomen. Tijdens de inspectie kunnen pannen recht gelegd, aangevuld of verwisseld worden. Het verdient aanbeveling om via handelaren in historische bouwmaterialen een voorraad van de juiste maat en vorm dakpannen aan te leggen.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 12
Redactie: Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Matth van Rooden, Jos van Rooden, Margo van der Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Mariëtte Polman en Math van Rooden
ISSN: 1569-7606
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008