Civiele verdediging in het tijdperk van de wederopbouw; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage laat de invloed zien van bouwactiviteiten die tijdens de Koude Oorlog zijn verricht in het kader van de civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland.

Gebouwde erfgoed civiele verdediging tijdens Koude Oorlog

Deze bouwactiviteiten bestaan uit nieuwe bouwwerken en aanpassingen binnen bestaande gebouwen. Denk hierbij aan commandoposten, openbare en particuliere schuilgelegenheden, bestuursonderkomens, magazijnen, ziekenhuizen, kunstbergplaatsen en opleidingscentra. Deze studie is een verkenning van het aan de Koude Oorlog gerelateerde gebouwde erfgoed van de civiele verdediging en geeft een eerste aanzet tot het waarderen van deze uiteenlopende gebouwtypen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Tine van Merwijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007