Ziekenhuizen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie schetst de ontwikkeling van naoorlogse ziekenhuisarchitectuur in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse gebouwen. 

Naoorlogse ontwikkeling ziekenhuisgebouwen

Het rapport gaat zowel in op de voor- als de naoorlogse ontwikkeling van ziekenhuisgebouwen. Hierbij komen allerlei aspecten aan bod zoals veranderingen in de gezondheidszorg, overheidsbemoeienis en de ontwikkeling van ziekenhuisarchitectuur. Hiermee wordt de groslijst ingeleid waarbinnen een preselectie is gemaakt van gebouwen die vanwege hun cultuurhistorische waarde het behouden waard zijn. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Eva Wijdeveld
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006