RAM 129: Vage grondsporen scherp bekeken

Op het industrieterrein Panningen (gemeente Helden) zijn midden-neolithische grondsporen aangetroffen.

Overblijfselen van een boerderij

Het midden-neolithicum (4200-3600 v.Chr..) is een fase in de lange bewoningsgeschiedenis van Zuid-Nederland waar we weinig over weten. Het was dan ook een verrassing dat in Helden-Panningen (gemeente Helden) stenen artefacten en aardewerk uit deze periode werden ontdekt. Ook waren grondsporen zichtbaar, waarin – in eerste instantie – de overblijfselen van een boerderij werden herkend. Deze plek leek een uitstekende locatie om meer kennis over deze periode te vergaren. Hoewel de boerderijplattegrond veel jonger bleek te zijn dan gedacht, zijn er wel andere vondsten gedaan.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 129
Redactie: E. Rensink, E.M. Theunissen, Th. Spek en N. Vossen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006