Gemalen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage laat de ontwikkeling zien van het gemaal als gebouwtype. Ook zijn de belangrijkste gemalen uit de wederopbouw geïnventariseerd.

Ontwikkeling gemaal als gebouwtype

Dit rapport schetst de ontwikkeling van dit gebouwtype voor en na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de in de in 1940 tot 1965 gebouwde gemalen. In het tweede deel wordt een toelichting gegeven op de preselectie van naoorlogse gemalen die vanwege hun cultuurhistorische waarde behouden zouden moeten blijven. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Rutger Polderman
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006