Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945)

Deze rapportage bevat een inventarisatie van verwoestingen door oorlogsgeweld toegebracht aan gebouwen in de periode 1939-1945.

Inventarisatie verwoestingen oorlogsgeweld (1939-1945)

In het eerste deel wordt ingegaan op de schade aan gebouwtypen zoals woningen, scholen, boerderijen, molens, kerken, historische monumenten, spoor- en verkeersbruggen, havens en overig onroerend goed. Het tweede deel biedt een meer specifiek en gedetailleerd overzicht van schade aan gebouwen en onroerend goed in provincies, regio’s, steden en dorpen in Nederland. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Elisabeth van Blankenstein
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006