RAM 132: Bot uit scheepswrakken in de Waddenzee (16e-18e eeuw)

Tijdens verkennende duikacties op vijf scheepswrakken op de rede van Texel en even ten noorden daarvan, zijn menselijke en dierlijke botten aangetroffen. Deze resten zijn nader onderzocht.

Bergen, analyseren en behandelen van bot

Het doel van dit onderzoek was om tot aanbevelingen te komen voor het bergen, analyseren en behandelen van bot uit deze specifieke context. Een van de uitkomsten was dat de onderzoekers voor een goede interpretatie rekening moeten houden met de typische onderwateraspecten van het bot. Er wordt aanbevolen om gegevens over conservering, fossilisatie, verwering, afronding van breukvlakken, kleur en zeeorganismen goed vast te leggen. Zo kon het in de Burgzand Noord 2 gevonden bot in drie groepen gesplitst worden: 17e-eeuws bot behorend tot het wrak, ouder ingespoeld nederzettingsmateriaal uit de tijd dat de Waddenzee nog vasteland was en resten van pleistocene fauna.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 132
Auteurs: F.J. Laarman, R.C.G.M. Lauwerier
ISBN: 90-5799-085-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006