Overlast door duiven

Duivenpoep kan een monument behoorlijk aantasten en vaak wordt de aanwezigheid van duiven als een ware plaag ervaren. Deze brochure gaat in op de mogelijkheden om duiven te weren.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze kennisbank: Duiven - overlast.

Hoge zuurgraad duivenpoep

Duiven kunnen voor veel overlast zorgen. Denk aan verstopping van hemelwaterafvoeren door uitwerpselen, kadavers en nesten. De hoge zuurgraad van duivenpoep heeft fatale gevolgen voor natuur- en baksteen, koper, lood, zink en verflagen. Daarnaast zijn duiven ook de dragers van virussen zoals salmonella. Daarmee kunnen ze een bedreiging vormen voor de gezondheid. Deze brochure zet alle maatregelen op een rij waarmee duiven geweerd kunnen worden en geeft advies over welke het meest effectief zijn. Een dier- en monumentvriendelijke aanpak is daarbij het devies.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 9
Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005