Spoorwegstations; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse stationsarchitectuur in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse spoorwegstations.

Naoorlogse architectuur spoorwegstations

Het rapport beschrijft beknopt de vooroorlogse ontwikkelingen en gaat uitgebreider in op de naoorlogse architectuur van spoorwegstations. In het tweede deel wordt een complete lijst gepresenteerd waarbinnen een preselectie is gemaakt van de meest waardevolle gebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Victor M. Lansink
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004