Spreken is zilver; een aantal aspecten van zilverconservering

In dit informatieblad wordt uiteengezet hoe zilveren voorwerpen veilig kunnen worden gereinigd en hoe voorkomen kan worden dat het voorwerp opnieuw vuil wordt.

Omdat verkleurd zilver over het algemeen niet mooi wordt gevonden en er door het vuil ook schade kan ontstaan, zijn er verschillende methoden ontwikkeld om aangelopen zilver te reinigen en te voorkomen dat het proces zich herhaalt. In dit informatieblad worden de mogelijkheden voor preventieve en actieve conservering op een rij gezet. Eerst wordt kort ingegaan op het aanlopen van zilveren voorwerpen. Vervolgens komen de belangrijkste veroorzakers van vervuiling aan bod. Ook worden er een aantal maatregelen besproken ter voorkoming van aanslag op zilver, zowel bij tentoongestelde als opgeslagen voorwerpen. Tenslotte wordt uitgelegd hoe het aangeslagen zilver gereinigd kan worden.

Colofon

ICN-Informatie nummer 10
Redactie: Joosje van Bennekom, Agnes Brokerhof, Ineke Joosten, Robert van Langh, Michiel Langeveld en Peter Hallebeek
ISSN: 1566-760x
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003