Bladkoper op monumenten

Deze Gids Techniek belicht de eigenschappen en het gebruik van bladkoper, de verwerkbaarheid, de schades die kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Bladkoper op monumenten

Toepassing koper bij restauratie monumenten

Koper verweert uitermate langzaam en is weinig gevoelig voor aantasting. Daarnaast is het materiaal vanwege de goede mechanische eigenschappen goed geschikt voor toepassing op monumenten. Te vaak wordt echter door een verkeerde toepassing de levensduur van het metaal niet volledig benut. Dan kiest men voor de toepassing van koper in plaats van het oorspronkelijk toegepaste zink of lood. Wanneer koper het oorspronkelijke materiaal vervangt, gaat dit ten koste van cultuurhistorische waarden. De vuistregel bij restauratie is dan ook om zoveel mogelijk onderdelen in het oorspronkelijk gebruikte materiaal te vervangen.