Scholen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Dit rapport bevat een lijst van belangrijke scholen uit de wederopbouwperiode en geeft een referentiekader voor de totstandkoming van deze selectie.

Wederopbouwarchitectuur scholen

De publicatie start met een inleiding over de ontwikkeling van scholen tot 1940. Vervolgens komt de ontwikkeling van dit gebouwtype tussen 1940 en 1965 aan bod. Deze hoofdstukken vormen de introductie voor een groslijst waarbinnen een preselectie is gemaakt van belangrijkste naoorlogse schoolgebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2002