Het bewaren van fotografisch materiaal

Deze brochure belicht de verschillen in fotografisch materiaal, de manieren om dit materiaal te bewaren en de gangbare verpakkingsmaterialen- en methoden. 

Verpakken en koud bewaren fotografisch materiaal

Fotografisch materiaal kent een aantal algemene conserveringsproblemen, zoals gevoeligheid voor licht, vocht, warmte, luchtverontreiniging en hantering. Door op de juiste manier met fotomateriaal om te gaan, kan de levensduur aanzienlijk worden verlengd. Dit informatieblad zet de actuele stand van kennis op een rij over het verpakken en koud bewaren van fotografisch materiaal. Foto’s kunnen het beste bij een lage temperatuur en een lage relatieve luchtvochtigheid worden bewaard, in het donker en in een geschikte verpakking zoals kunststof, papier, tissue of karton. Deze brochure laat zien welke aandachtspunten hierbij aan de orde komen. Het is bijvoorbeeld af te raden om de foto vanuit de koude opslagplaats in één keer naar een veel warmere plek te verplaatsen. Ook moet het vochtgehalte altijd constant blijven om condensvorming te voorkomen.

Colofon

Reeks: ICN-Informatie nummer 9
Redactie: Agnes Brokerhof, Janien Kemp, Clara von Waldthausen en Han Neevel
ISSN: 1566-760x
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2002