The Solar Tent

Deze brochure biedt een handleiding voor de solar tent, een middel om museale objecten te desinfecteren door middel van door zonne-energie opgewekte warmte.

Desinfecteren objecten

Het object moet dan eerst worden afgedekt met transparant plastic of glas, waardoor de warmte wordt gefilterd. Niet alle museale objecten zijn geschikt om op deze manier te desinfecteren. Deze brochure gaat uitgebreid in op alle randvoorwaarden en zet tips op een rij om de solar tent zorgvuldig te gebruiken.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Reeks: ICN-Informatie nummer 7
Tekst: Agnes Brokerhof
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001