Tekeningen constructieschema’s, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 1980

Zie ook