Kennisstrategie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deze factsheet omschrijft de kennisfunctie van de RCE en maakt duidelijk wat het belang van onderzoek en kennis is voor de organisatie, welke ambities daaruit voortvloeien en welke positie de RCE als kennisinstelling inneemt in het veld. Deze kennisstrategie vormt het fundament en het uitgangspunt voor alle kennisgerelateerde activiteiten van de RCE.

Colofon

Auteurs: Joks Janssen, Rowin van Lanen, Bjørn Smit en Nina Wijsbek

RCE, februari 2021