Medewerkers en afdelingen

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken ongeveer 350 enthousiaste en door de inhoud gemotiveerde professionals. Ze werken op het snijpunt van bestuur, wetenschap en maatschappij.

Afdelingen

Alle medewerkers maken deel uit van een afdeling. 

Afdeling

Afdelingshoofd

Secretariaat/mail

Telefoon secretariaat

Archeologie

Jos Bazelmans

Marja Walrecht

033 421 7571

Bedrijfsvoering

Remco Laverman

Helen Drijvers

033 421 7588

Bibliotheek & Archiefcollecties Erik Kleijn (wnd.) Dieuwertje Stam 033 421 7579

Communicatie

Lydia Jumelet

Talithi Verspoor

033 421 7359

Directie (algemeen)

Susan Lammers

Charlotte van Bree

033 421 7212

Directie (Kennis & Advies)

Arjan de Zeeuw

Meta Nix

033 421 7221

Informatievoorziening

Robin van Kampen

Hatice Keskin

033 421 7593

Juridische zaken

Nicole Heukelom

Hatice Keskin 033 421 7593

Kunstcollecties

Pieternel Fleskens

Sabrina Kranghand

033 421 7106

Landschap

Henk Baas

Marja Walrecht

033 421 7571

Maritiem Depot (bij Stichting 
Erfgoedpark Batavialand)

Arjan de Zeeuw

Meta Nix 033 421 7789

Monumenten & Collecties

Jan van ‘t Hof

Dieuwertje Stam

033 421 7579

Regio Midden-Zuid

Leonard de Wit

Nicole Hoogendoorn

033 421 7789

Regio Noord-Oost

Jinna Smit (wnd.)

Nicole Hoogendoorn

033 421 7789

Regio Noord-West

Marjorie Verhoek

Nicole Hoogendoorn

033 421 7789

Rijkserfgoedlaboratorium

Bauke Zeilstra

06 12 934 289

Strategie & Internationaal

Mark Stafleu

Helen Drijvers

033 421 7588

Wettelijke taken

Rob Smouter Pamela Coljee 033 421 7365

Adviseurs en specialisten

Bij de Rijksdienst zijn adviseurs en specialisten werkzaam die gemeenten, provincies, monumenteneigenaren en collectiebeheerders van advies voorzien.

De onderwerpen en de afdelingen die de adviesvragen afhandelen zijn: 

  • gebouwd erfgoed, archeologie en landschap: de regio-afdelingen Noord-West, Noord-Oost en Midden-Zuid, en de afdeling Monumenten & Collecties
  • collectiemanagement en bruiklenen uit de kunstcollectie van het Rijk: de afdeling Kunstcollecties
  • specialistische kennis over bouwmaterialen, -types en –technieken, thema’s zoals veiligheid, groen, interieurs, mobiel erfgoed en waardering van erfgoed: de afdeling Monumenten & Collecties
  • materiaal, makelij, samenstelling, gebruikssporen, verval en conservering van objecten en materialen: het Rijkserfgoedlaboratorium en de afdeling Monumenten & Collecties