Medewerkers en afdelingen

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken ongeveer 350 enthousiaste en door de inhoud gemotiveerde professionals. Ze werken op het snijpunt van bestuur, wetenschap en maatschappij.

Afdelingen

Alle medewerkers maken deel uit van een afdeling. 

Afdeling

Afdelingshoofd

Secretariaat/mail

Telefoon secretariaat

Archeologie

Jos Bazelmans

Marja Walrecht

033 421 7571

Bedrijfsvoering

Remco Laverman

Pamela Coljee
Helen Drijvers

033 421 7365
033 421 7588

Bibliotheek & Archiefcollecties Cecile van der Tweel Hatice Keskin 033 421 7593

Communicatie

Lydia Jumelet

Talithi Verspoor

033 421 7359

Directie (algemeen)

Susan Lammers

Charlotte van Bree

033 421 7212

Directie (Kennis & Advies)

Arjan de Zeeuw

Sabine van de Walle

033 421 7221

Informatievoorziening

Robin van Kampen

Hatice Keskin

033 421 7593

Juridische zaken

Nicole Heukelom

Hatice Keskin 033 421 7593

Kunstcollecties

Laura van Breen

Sabrina Kranghand

033 421 7106

Landschap

Henk Baas

Marja Walrecht

033 421 7571

Maritiem Depot (bij Stichting 
Erfgoedpark Batavialand)

Arjan de Zeeuw (wnd).

Monumenten & Collecties

Jan van ‘t Hof

Secretariaat

033 421 7496

Regio Midden-Zuid

Mariëtte Pennarts-Pouw

Nicole Hoogendoorn

033 421 7789

Regio Noord-Oost

Marjolein Verschuur

Secretariaat

033 421 7496

Regio Noord-West

Leonard de Wit

Nicole Hoogendoorn

033 421 7789

Rijkserfgoedlaboratorium

Bauke Zeilstra

Nel Oversteegen

06 12 934 289

Strategie & Internationaal

Mark Stafleu

Helen Drijvers

033 421 7588

Wettelijke taken

Rob Smouter Pamela Coljee 033 421 7365

Adviseurs

Bij de Rijksdienst zijn adviseurs werkzaam die gemeenten en collectiebeheerders van advies voorzien. De onderwerpen en de afdelingen die de adviesvragen afhandelen zijn: 

  • gebouwd erfgoed, archeologie en landschap: de regio-afdelingen Noord-West, Noord-Oost en Midden-Zuid
  • collectiemanagement en bruiklenen uit de kunstcollectie van het Rijk: de afdeling Kunstcollecties
  • de culturele waardering en toegankelijkheid van collecties: de afdeling Monumenten & Collecties
  • materiaal, makelij, samenstelling, gebruikssporen, verval en conservering van objecten en materialen: het Rijkserfgoedlaboratorium