Praktijkvoorbeelden Water en klimaat

De RCE werkt aan veel projecten waarvan anderen kunnen leren en die kunnen inspireren. Om deze inzichten toegankelijk te maken, is een aantal van die projecten als praktijkvoorbeeld uitgelicht. De praktijkvoorbeelden op deze pagina gaan over projecten die te maken hebben met water en klimaat. De RCE zet zich in om het erfgoed te beschermen tegen (gevolgen van) klimaatverandering en maakt kennis uit het verleden beschikbaar voor klimaatopgaven van nu. Hoe we dit doen, is beschreven in de geselecteerde praktijkvoorbeelden.

Zutphen: oude vestingwerken voor wateropgaven van nu

Diverse steden in Nederland kennen het gevaar van rivieren die buiten hun oevers treden. Zo ook Zutphen. Noodmaatregelen behoedden de historische binnenstad in 1995 voor een overstroming. Om de stad ook in de toekomst te beschermen, is een historische analyse gemaakt van de IJssel in relatie tot de stad. Dit leverde de zwakke plekken op en gaf richting in het eindontwerp waarin de oude vestingwerken herbruikbaar bleken tegen hoogwater.

De IJsselkade in Zutphen.
Voor de veiligheid van de bewoners moet er meer ruimte komen voor de IJssel. Kennis uit het verleden bleek de sleutel tot de passende keuzes.

Veilige kust met een rijk verleden

Door de zeespiegelstijging vermindert de veiligheid van de Nederlandse kust. De komende decennia krijgt het kustgebied daarom te maken met maatregelen om de veiligheid van ons land te verbeteren. De bedreiging en de maatregelen hebben gevolgen voor ons cultureel erfgoed. Om dit te beschermen, is het Masterplan Kust en Erfgoed opgesteld. Door dit toe te passen, behouden we de cultuurhistorische waarden en diversiteit aan onze prachtige kust.

Luchtfoto van een brug
De Algerabrug in Capelle aan den IJssel.

Afsluitdijk: renoveren als een topstuk

De Afsluitdijk is een icoon van Nederlandse waterbeheersing. De rechtlijnige dam beschermt ons al sinds 1932. Het is ook een monument van onze strijd met het water dat voor velen grote cultuurhistorische waarde heeft. De Afsluitdijk moet worden aangepast om bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. De RCE bracht de cultuurhistorische waarden in kaart waardoor de karakteristieken van deze dijk niet wijzigen, terwijl hij ons wel kan blijven beschermen.

Luchtfoto afsluitdijk
Een van de meest kenmerkende aspecten van de Afsluitdijk is zijn strakke, symmetrische uiterlijk. De dijk scheidt IJsselmeer en Waddenzee met één rechte, ononderbroken lijn. Verbeteringen aan de dijk moeten dit karakteristieke beeld in stand houden.

Een leefbare waterdriehoek

Het gebied tussen de Biesbosch, de Drechtsteden en werelderfgoed Kinderdijk noemen we de Waterdriehoek. De driehoek vormt het ‘blauwe’ hart van de Nederlandse Delta en is wereldwijd bekend om haar historische molens en scheepswerven. Ondanks de lokale diversiteit in dit gebied, is water de historische en toekomstige verbinder. Om deze verbinding met het water te versterken, ondersteunt de RCE projecten met middelen en kennis. De komst van de ‘waterbus’ is een van die projecten.

Een zwart-wit foto van drie vissers in een houten bootje.
Beeld: ©Watericonen.nl
Kinderdijk, de Biesbosch en de Drechtsteden vormen samen de Waterdriehoek. De Merwede, Noord en Oude Maas vormen de waterverbinding. Het samenhangende verhaal betreft watermanagement (Kinderdijk), griendcultuur en zalmvisserij (foto uit Biesbosch) en aan water gerelateerd industrieel erfgoed op en aan de rivieroevers, zoals scheepswerven (Drechtsteden).