Organisaties en werken waarop de richtlijn Verweesde werken van toepassing is

De richtlijn Verweesde werken stelt voorwaarden aan het soort werk en de erfgoedinstelling die de verweesde werken zichtbaar willen maken.

Voor welke werken geldt de richtlijn?

  • Boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften, inclusief de daarin opgenomen visuele werken, met inbegrip van kunstvoorwerpen, fotografie, illustraties, vormgeving, architectuur, schetsen van de laatstgenoemde werken en andere dergelijke werken
  • Muziekwerken met of zonder woorden
  • Filmwerken

De regeling voor verweesde werken is dus niet van toepassing op losse visuele werken.

Bovendien moet het werk

  • opgenomen zijn in de collectie
  • al eerder openbaar gemaakt zijn

Voor welke erfgoedorganisaties geldt de richtlijn?

De richtlijn heeft alleen betrekking op voor het publiek toegankelijke erfgoedinstellingen die geen direct of indirect economisch of commercieel doel hebben. Bijvoorbeeld bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea, publieke omroepen, archieven of instellingen voor cinematografisch of audiovisueel erfgoed.

Drie stills uit De duivel uit 1917 van Theo Frenkel sr.
Drie stills uit De duivel uit 1917 van Theo Frenkel sr.

Voorbeeld van een verweesd werk

Op grond van de overlijdensdatum van de langstlevende maker, in dit geval regisseur en scenarioschrijver Theo Frenkel sr. (1871-1956), betreft het tot 2026 een beschermd werk. Uit een zorgvuldige zoektocht naar de nazaten van Theo Frenkel sr. blijkt dat zijn huwelijken met Julie Marie Louise Meijer en Annie Frenkel-Wesling kinderloos bleven. De duivel kunnen we daarom tot een verweesd werk verklaren.