Rijksdienst is nationaal loket verweesde werken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aangewezen als nationaal loket verweesde werken voor Nederland. In de richtlijn staat dat elke lidstaat een nationaal loket heeft voor het melden van de resultaten van de zorgvuldige zoektocht. Dit nationaal loket stuurt deze informatie door naar het internationaal loket bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (European Union Intellectual Property Office - EUIPO).

Bronnen

Daarnaast heeft de Rijksdienst als nationaal loket de taak om de lijst met vindplaatsen van bronnen actueel te houden.

De Rijksdienst heeft veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering van erfgoed, en een belangrijke rol in het nationale erfgoedveld en binnen het netwerk Digitale Collectie. Dit netwerk bestaat uit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek en Digitaal Erfgoed Nederland. Dit netwerk is van belang in relatie tot de diversiteit aan bronnen in andere erfgoeddomeinen binnen Nederland, zoals bibliotheken en audiovisuele werken en fonogrammen. Ook in de aansluiting bij internationale netwerken als Europeana heeft het netwerk een belangrijke rol.