Europese databank verweesde werken

Is na zorgvuldig onderzoek vastgesteld dat een werk verweesd is? Dan moet het moeten worden opgenomen in een EU-brede databank.

Deze databank verzamelt informatie over verweesde werken die deel uitmaken van op nationaal niveau beheerde verzamelingen in openbare bibliotheken, musea, archieven, instellingen voor cinematografisch of audiovisueel erfgoed en publieke omroeporganisaties in de EU-lidstaten en EER-landen.

Nadat ze als verweesd zijn geïdentificeerd, worden deze werken in de hele Europese Unie erkend als zijnde verweesde werken. Dat betekent dat elke culturele organisatie met archieven waarin dergelijke werken zijn opgenomen, ze mag digitaliseren en voor heel de Europese Unie beschikbaar mag maken.

Rechthebbenden die constateren dat een van hun werken in de databank is opgenomen, kunnen een verzoek indienen tot wijziging van de status van het desbetreffende verweesde werk. Het algemene publiek kan de databank doorzoeken en zoeken naar informatie over verweesde werken.