Wat is vervreemden?

Vervreemden betekent dat objecten van eigenaar wisselen door verkoop, schenking, ruil of restitutie. 

Restitutie gebeurt in het kader van objecten die in de periode 1933-1945 geroofd of onder dwang verkocht zijn. Ook objecten uit een koloniale context (cultuurgoederen die verworven zijn in een context van Europees koloniaal gezag) kunnen gerestitueerd worden. Onder vervreemden valt ook dat de eigenaar afstand van een object doet, bijvoorbeeld door het te vernietigen.

Bij het (langdurig) in bruikleen geven van cultuurgoederen is geen sprake van vervreemding. Voor (langdurige) bruikleenovereenkomsten is de vervreemdingsprocedure in de Erfgoedwet dan ook niet van toepassing. In de museumwereld spreekt men van afstoten in plaats van vervreemden. Musea volgen voor afstoting de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO).