Wat is vervreemden?

De Erfgoedwet spreekt van vervreemding als er sprake is van overdracht van eigendom van een object.

De overdracht kan plaatsvinden in de vorm van verkoop, schenking, ruil of restitutie van cultuurgoederen uit de Tweede Wereldoorlog. Bepalend is dat er sprake moet zijn van eigendomsoverdracht. Vernietigen is overigens ook een vorm van vervreemden.
Bij het (langdurig) in bruikleen geven van cultuurgoederen is geen sprake van vervreemding. Voor (langdurige) bruikleenovereenkomsten is de vervreemdingsprocedure dan ook niet van toepassing. In de museumwereld spreekt men van afstoten in plaats van vervreemden. Daarvoor volgen ze de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO).