Voor wie is de procedure bedoeld?

De vervreemdingsprocedure van de Erfgoedwet is van toepassing op organisaties binnen het publieke domein. Het gaat hierbij niet alleen om cultuurgoederen in bezit van de Staat, provincies en gemeenten, maar ook cultuurgoederen in het bezit van bijvoorbeeld waterschappen en universiteiten. Het gaat om alle organisaties die zijn ingesteld om overheidstaken uit te voeren, waaraan door middel van een wettelijke regeling of besluit rechtspersoonlijkheid is toegekend. 

Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn onder andere:

  • Het Rijk met daarin de ministeries
  • De provincies
  • De gemeenten
  • De waterschappen
  • Adviesraden
  • Diensten
  • Agentschappen
  • Universiteiten
  • Uitvoerders van overheidstaken aan wie op basis van een wet rechtspersoonlijkheid is toegekend, vaak zijn dit zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
  • Andere lichamen die krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid hebben