Procedure voor rijksoverheid

Als u een ministerie, rechtbank of ander onderdeel van de rijksoverheid bent en u beheert cultuurgoederen die u wilt vervreemden, dan volgt u deze vervreemdingsprocedure. Als de te vervreemden cultuurgoederen in beheer zijn bij een museum, dan vindt de vervreemding plaats in samenspraak met het museum. Indien het museum geregistreerd staat in het Museumregister, volgt het museum hierbij altijd ook de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) van de Museumvereniging.

Stap 1. Verzamel de benodigde gegevens van het cultuurgoed

Om over te kunnen gaan tot vervreemding meldt u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uw voornemen en vraagt u een volmacht. Hiervoor verzamelt u eerst alle informatie over het cultuurgoed: titel/soort object(en), vervaardiger(s), vervaardigingsjaar/periode, plaats van vervaardiging, verwervingsjaar/periode, materiaal, techniek, afmetingen, fysieke staat, en motivatie voor vervreemding.

Stap 2. Bepaal of het cultuurgoed mogelijk beschermenswaardig is

Kunt u redelijkerwijs vermoeden dat het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is én onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlandse cultuurbezit? En wilt u bovendien vervreemden aan iemand anders dan de Staat, een provincie, een gemeente of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon? Dan geeft u dat aan bij uw verzoek.

Stap 3. Vraag een volmacht

De Rijksdienst behandelt uw verzoek en voert een inhoudelijke toets uit. Mogelijk vraagt de Rijksdienst advies over de vervreemding aan de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid, een onafhankelijke commissie die is ondergebracht bij het Museumregister. Het advies van de commissie is niet bindend. In de praktijk wordt een advies van de commissie in de meeste gevallen wel gevolgd. U krijgt in deze fase van de procedure nog geen volmacht.

Lees meer over de aanpak van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid.

Stap 4. De Rijksdienst doet melding in Staatscourant

De Rijksdienst publiceert het voornemen tot vervreemding in de Staatscourant en noemt u als contactpersoon bij vragen. Zienswijzen op het voornemen tot vervreemding worden ingediend bij de Rijksdienst.

Stap 5. Zijn er zienswijzen ingediend?

Particulieren en organisaties kunnen tijdens de periode van publicatie (6 weken) zienswijzen indienen over het voornemen tot vervreemden van een bepaald cultuurgoed. Gedurende deze termijn krijgt u geen volmacht en gaat u niet over tot vervreemding.

Stap 6. Beoordeling zienswijzen

De Rijksdienst beoordeelt in overleg met u de eventueel ingediende zienswijzen en stuurt een reactie op de zienswijzen naar de indieners. Zo nodig vraagt de Rijksdienst advies aan de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid. Het advies van de commissie is niet bindend. In de praktijk wordt een advies van de commissie in de meeste gevallen wel gevolgd.

Stap 7. Wel of geen volmacht

Na de publicatieperiode (en een mogelijk advies van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid) besluit de Rijksdienst op uw verzoek om een volmacht tot vervreemding. Indien u geen volmacht krijgt kunt u niet overgaan tot vervreemding.

Stap 8. Vervreemden

Na ontvangst van de volmacht kunt u overgaan tot vervreemden.

Stap 9. Publiceren van besluit

Het definitieve besluit tot vervreemding publiceert de Rijksdienst in de Staatscourant.