Procedure voor overige publiekrechtelijke organisaties

Als u een overige publiekrechtelijke organisatie bent en u beheert cultuurgoederen die u wilt vervreemden, dan volgt u onderstaande vervreemdingsprocedure. Als de te vervreemden cultuurgoederen in beheer zijn bij een museum, dan vindt de vervreemding plaats in samenspraak met het museum. Indien het museum geregistreerd staat in het Museumregister, volgt het museum hierbij altijd de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) van de Museumvereniging.

Stap 1. Verzamel de benodigde gegevens van het cultuurgoed

U verzamelt eerst alle informatie over het cultuurgoed: titel/soort object(en), vervaardiger(s), vervaardigingsjaar/periode, plaats van vervaardiging, verwervingsjaar/periode, materiaal, techniek, afmetingen, fysieke staat, en motivatie voor vervreemding.

Stap 2. Bepaal of het cultuurgoed mogelijk beschermenswaardig is

Kunt u redelijkerwijs vermoeden dat het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is én onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlandse cultuurbezit? En wilt u bovendien vervreemden aan iemand anders dan de Staat, een provincie, een gemeente of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon? Dan vraagt u advies aan een onafhankelijke commissie over de vervreemding. Het advies van de commissie is niet bindend. In de praktijk wordt een advies van de commissie in de meeste gevallen wel gevolgd.

U kunt zelf een toetsingscommissie samenstellen of u kunt bijvoorbeeld terecht bij de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid die is ondergebracht bij het Museumregister. Wanneer het advies van de onafhankelijke commissie bepaalt dat het cultuurgoed het beschermen waard is, stuurt u een kopie van het advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en gaat u 13 weken niet over tot vervreemding aan een andere partij dan de Staat, een provincie, gemeente of publiekrechtelijke rechtspersoon.

Lees meer over de aanpak van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid

Stap 3. Besluit tot vervreemding

U besluit of u al dan niet over wilt gaan tot vervreemding.