Vermissing van objecten

Een vermist object zou  gestolen kunnen zijn. Doe in dat geval altijd aangifte.  Daarnaast zijn er allerlei andere oorzaken van vermissing.

Historische en administratieve vermissingen

Soms gaat de vermissing ver terug in de tijd ('historische vermissing')  of heeft de vermissing te maken met een administratieve fout of nalatigheid  ( 'administratieve vermissing'). Hieronder staan een aantal voorbeelden van dit soort vermissingen uit de museumpraktijk.

Voorbeelden van vermissingen:

 • Het object is ooit ingeschreven in de inventaris, maar nooit daadwerkelijk in het museum terecht gekomen.
 • Het object is niet goed geregistreerd. Er is bijvoorbeeld te weinig specifieke informatie vastgelegd.
 • Het object is nog helemaal niet geregistreerd. Daarmee is het in principe vogelvrij.
 • Het object is op een verkeerde standplaats gezet. Dit kan een aanzet tot diefstal zijn.
 • Onderdelen van het object zijn van elkaar gescheiden geraakt, bijvoorbeeld een marskramerpop en zijn handelswaar.
 • Het object is gestolen door een onderzoeker, bijvoorbeeld bij de studie van archiefstukken.
 • Het object is verduisterd door een medewerker of een derde met toegang tot de collectie.
 • Het object is verloren gegaan door onwetendheid, het is bijvoorbeeld weggegooid door de schoonmaker.
 • Het object is achtergebleven in een transportkist en vernietigd.

Voorbeelden van nooit uitgeschreven objecten:

 • Het object is gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, door een bombardement.
 • Het object is tientallen jaren geleden verkocht.
 • Het object is ooit in bruikleen gegeven en niet teruggekeerd.
 • Het object is onherstelbaar beschadigd geraakt en is daarom weggegooid.
 • Het object is geschonken, bijvoorbeeld bij afscheid of pensioen van een medewerker.