Studiezaalreglement

Om bezoekers een rustige werkomgeving te garanderen en om te voorkomen dat archiefstukken beschadigd raken, geldt in studiezalen vaak een reglement. Iedere bezoeker wordt geacht zich aan dit studiezaal- of bezoekersreglement te houden.

Wat staat er in een studiezaalreglement?

Een studiezaalreglement of bezoekersreglement bevat huisregels voor de bezoekers. Die geven duidelijkheid over wat wel en wat niet is toegestaan op de studiezaal. Neem de bevoegdheid tot controleren van eigendommen op in het studiezaalreglement. Denk bij de controle ook aan schriften, blocnotes, mapjes, etuis. Duidelijke huisregels maken het ook mogelijk in een vroeg stadium assistentie van de politie te vragen.

Een studiezaalreglement bevat meestal de volgende punten:

  • inschrijving en registratie van aanwezigheid bezoeker in de studiezaal
  • procedure voor het aanvragen van archiefstukken
  • voorwaarden aan de raadpleging van archiefstukken

Voorbeeld studiezaalreglement

Zie als voorbeeld de reglementen van het Zeeuws Archief of het Nationaal Archief.