Graffiti op monumenten en buitenbeelden

Het illegaal aanbrengen van graffiti op een monument of buitenbeeld is een vorm van vernieling. Herstel kost meestal veel geld. Bovendien nodigt graffiti vaak uit tot nog meer graffiti en andere vormen van vandalisme. Goed onderhoud van een pand en controle van de omgeving kan dit voorkomen.

Wat te doen?

Organisaties die getroffen zijn door graffiti, kunnen het best contact opnemen met de gemeente. De gemeente heeft vaak al ervaring met het verwijderen en voorkomen van graffiti op de eigen gebouwen en buitenbeelden. Overleg met de gemeente hoe u het verwijderen van graffiti op uw eigendommen kunt aanpakken.

Graffiti en vergunningen

Van de gemeente hoort u ook of het verwijderen van graffiti vergunningsvrij is. Dit beoordeelt de gemeente. Voor het aanbrengen van een anti-graffitisysteem moet u in ieder geval een vergunning aanvragen.